ชื่อ - นามสกุล :นายชำนาญกิจ กลิ่นโกสุม
ตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า 4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :