ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : งานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู